Loading...

Poučení pro klienty

Řešení sporů

K mimosoudnímu řešení sporů mezi advokátem a klientem (spotřebitelem) je na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu příslušná Česká advokátní komora, se sídlem Národní tř. 16, 110 00 Praha 1 (www.cak.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České advokátní komoře se řídí příslušnými ustanoveními zákona a Pravidly pro postup České advokátní komory při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.